Για κάθε επιχείρηση το προσωπικό της, ή όπως συχνά λέμε στους χώρους ομορφιάς, οι συνεργάτες της, είναι ο πυρήνας της! Οι άνθρωποι που δουλεύουν σε μία επιχείρηση είναι εκείνοι που εκπροσωπεύουν τη φιλοσοφία της, τον σκοπό της και το όραμά της.

Στους χώρους ομορφιάς η εύρεση προσωπικού είναι κάθε χρόνο πιο δύσκολη, πόσο μάλλον η εύρεση του κατάλληλου προσωπικού. Οι απαιτήσεις και των δύο πλευρών, επιχειρηματιών και εργαζομένων έχουν αυξηθεί και οι συνεργασίες δεν είναι τις περισσότερες φορές παραγωγικές. Το ωράριο και ο μισθός είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις συμφωνίας αλλά δεν είναι οι μοναδικές.

Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να νιώθει ότι η εργασία του παρέχει ασφάλεια, εξέλιξη και ότι ανήκει σε μια ομάδα που τον σέβεται και τον αναγνωρίζει. Να νιώθει ότι του δίνονται κίνητρα και όσο περισσότερη προσπάθεια καταβάλλει, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανταμοιβή του.

Από την άλλη, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να νιώθει κι εκείνος ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η αξιολόγηση των συνεργατών θα πρέπει να είναι συχνή και να προέρχεται και από τους πελάτες ώστε να είναι αντικειμενική και δίκαιη. Για μια υγιή σχέση συνεργασίας, πολύ θετικά συμβάλουν και οι τακτικές συναντήσεις, μηνιαία meetings, προϋπόθεση για το “δέσιμο” της ομάδας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Επίσης σημαντικό, εάν όχι απαραίτητο, είναι ένα ξεκάθαρο business plan, (για τη λειτουργία του χώρου – με κανόνες, για την  εξυπηρέτηση και το service απέναντι στους πελάτες, για την  επικοινωνία και το marketing) κι αυτό να κοινοποιηθεί στους συνεργάτες και ως ομάδα να δουλέψουν όλοι για την υλοποίησή του.

Γιατί, οι ομάδες κάνουν τη διαφορά!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε πόσο σημαντικό εργαλείο είναι το πρόγραμμα Shortcuts Online, στη διαχείριση του προσωπικού σας.