Διαχείριση Πελατών

Κάθε πελάτης θέλει να αισθάνεται ξεχωριστός.

Με το Shortcuts online αυτό είναι πολύ απλό!

Εισάγετε τα στοιχεία των πελατών σας, συμπληρώστε για αυτούς ερωτηματολόγια για να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες τους και κρατήστε σημειώσεις για τις προτιμήσεις τους και τις συμβουλές που τους παρέχετε. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα συμβουλεύεστε απο πολλές οθόνες αλλά και να επιλέξετε εσείς ποιοι από τους συνεργάτες σας θέλετε να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Μπορείτε ανα πάσα στιγμή να τις βρίσκετε εύκολα αλλά και να τις ανανεώνετε γρήγορα.