Στατιστικά Reports

Το Shortcuts Online περιλαμβάνει πολλά χρήσιμα reports έτσι ώστε να έχετε άμεσα τη συνολική εικόνα της επιχείρησής σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αναλύσετε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε πελάτες, υπηρεσίες και προϊόντα, σε επισκέψεις, συνεργάτες και σε οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα.

Μέσω των στατιστικών σας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσετε σημεία της επιχείρησής σας που χρειάζονται ενίσχυση αλλά και να εντοπίσετε τα δυνατά σας σημεία για να τα αναδείξετε!

Συγκρίσεις περιόδων για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την εικόνα της επιχείρησης και την πορεία της στο χρόνο που δίνουν τη δυνατότητα για την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εξέλιξη και την κερδοφορία της!

dinatotites-reports-01
dinatotites-reports-02