Υπηρεσίες

Ομαδοποιήστε τις υπηρεσίες, καθορίστε τη διάρκεια και το κόστος τους και αναθέστε τις σε συγκεκριμένους συνεργάτες.

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες των υπηρεσιών έχετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό όχι μόνο την καλύτερη διαχείριση των ραντεβού αλλά και τον έλεγχο της αποδοτικότητας του κάθε συνεργάτη.

Και φυσικά την ανάλυση των υπηρεσιών που σας αποφέρουν τα περισσότερα κέρδη.